03.08.2005 Jak bude vypadat nová legislativa

Zákon na regulaci Techna (tzv. CzechTek zákon)

CzechTek. Mediální událost posledních dnů a časem možná i týdnů. Vděčné téma pro média a tím také i pro politiky během okurkové sezóny. Následující text ukazuje, jak by asi mohl vypadat nový zákon, o kterém uvažuje jak premiér Česke republiky - Jiří Paroubek i někteří další.

Preambule

My, již třetí vláda České republiky během jednoho volebního období, vědoma si své historické povinnosti podpořit beztak již perfektně fungující právní řád a demokracii, jsme odhodláni tímto zákonem napomoci bezodkladně moci soudní, které bez zbytečných odkladů řeší svižně veškeré žaloby a spory, a dále inspirující se hlubokým evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem svěřujeme tímto vyšší pravomoci důvěryhodné, kvalitní a bezchybné Policii České republiky.


HLAVA PRVNÍ


Technaři


§ 1


(1) Technař je fyzická osoba, která poslouchá divnou hudbu (tzv. Techno) a má špatný účes. O tom, zda hudba je Techno rozhoduje soud s přihlédnutím k znaleckému posudku soudního znalce v oblasti hudby. O tom, zda má někdo špatný účes rozhoduje soud s přihlédnutím k znaleckému posudku soudního znalce v oblasti holičství.

(2) Technaři jsou již z podstaty věci nebezpeční a posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení.

§ 2


(1) Z důvodů uvedených v § 1 se novelizují §7 a §8 Občanského zákoníku následovně (změny tučně):

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Výjimku tvoří Technaři.

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. Výjimku tvoří Technaři, kteří nemohou nabít zletilosti.

§ 3


(1) Technařům se zakazuje vlastnit jakoukoliv audio techniku, zejména zesilovače, repro bedny, mixpulty, gramofony a sound systémy. Vzhledem k tomu, že takovouto techniku nemohou vlastnit, nemohou uplatňovat ani nárok na ztrátu této audio techniky.

§ 4


(1) Technařům se zakazuje vlastnit jakoukoliv video techniku. Případné video záběry a fotografie ze zásahu Policie ČR nemohou sloužit jako důkazní materiál, protože vznikly v rozporu se zákony České republiky.

§ 5


(1) Technaři nesmějí vlastnit psy.

§ 6


(1) Technaři nesmějí vlastnit auta, ve kterých je možno dopravovat více něž 2 osoby.

HLAVA DRUHÁ


Techno party (tzv. CzechTek)§ 7


(1) Tančit na loukách v počtu vyšším než 15,5 člověka je zakázáno. Výjimkou je 29. únor, kdy je to povoleno.

§ 8


(1) Na §7 nemá vliv to, zda je někdo z tančících vlastníkem louky, na které se tančí, nebo to, zda ji některý z tančících má řádně pronajatou.

§ 9


(1) Každý, kdo se chce jakýmkoliv způsobem dopravit na louku může být po cestě zadržen Policií ČR jako podezřelý z možné účasti na Techno party.

(2) Podezřelí jsou také lidé, kteří poslouchají hudbu z rádií, walkmanů, CD přehrávačů a MP3 přehrávačů.

§ 10


(1) Pro zahraniční návštěvníky se zavádí povinnost podepsat na hranicích prohlášení, že se nebudou pohybovat po loukách. V případě, že toto prohlášení nepředloží, nebudou do České republiky vpuštěni.

§ 11

(1) Každý kdo pronajímá louku je povinen ihned po podepsání nájemní smlouvy zaslat její originál na Policii ČR. Policie ČR do smlouvy doplní, kolik lidí se smí na louce pohybovat, aby se ministr vnitra nedostal příště do situace, že si tento údaj musí vymýšlet. Louka nesmí být pronajímána technařům.

§ 12


(1) Organizátoři CzechTek budou obvinění z účasti na zločinném spolčení podle trestního zákonu § 163a.

HLAVA TŘETÍ


Policie ČR


§ 13


(1) Policejní zákrok zahajuje premiér České republiky tajným heslem přes média „Očekávám od policie, že bude konat velmi rázně“.


§ 14


(1) Policie ČR je oprávněna zablokovat veškerými dostupnými prostředky veřejné komunikace na kterých se bude nalézat alespoň jeden Technař.

§ 15


(1) Armáda ČR je povinna v případě konání CzechTek zapůjčit Policii ČT nezbytnou vojenskou techniku: obrněné transportéry, nákladní Tatry a oba dva funkční tanky. Před zapůjčením obrněných transportérů je Armáda ČR povinna je spravit a namontovat na ně světla, které z nich byla nedávno ukradena. Armáda ČR je povinna u obrněných transportérů zkontrolovat, zda z nich nekape olej.

§ 16


(1) Protože střepy přinášejí štěstí je Policie ČR oprávněna rozbíjet láhve ze skla, kdekoliv se objeví.

§ 17


Příslušník Policie ČR si může sundat svoje identifikační číslo v případě, že by překáželo při zásahu na CzechTek.

§ 18


Velitelem zásahu musí být někdo s dlouhodobou praxí z podobných zásahů, vítáni jsou zejména velitelé se zkušenostmi z Národní třídy.

§ 19


(1) Trestní oznámení na uskutečnění CzechTek může výjimečně také podat:

a) víla Amálka
b) sedm trpaslíku společně se Sněhurkou
c) baba Jaga
d) Harry Potter
e) děd Vševěd
f) všechna lesní zvěř

(2) Pro majitele všech okolních pozemků do vzdálenosti 25 km, kde se koná CzechTek, nově vzniká povinnost podat trestní oznámení. Důvod trestního si může majitel okolního pozemku vybrat dle libosti.

§ 20


Policii ČR náleží zvláštní odměny závislé na počtu zmlácených účastníků CzechTek.

* V návrhu zákony byly použity citáty ze Smlouvy o Ústavě pro Evropu a rozhovorů premiéra České republiky Jiřího Paroubka.