24.05.2005 Nepraktické výzkumy veřejného mínění o postavení politiků.

Zcela zbytečné žebříčky popularity politiků

Nechápu to. K čemu ty žebříčky jsou. Každý z nás má na určitého politika svůj názor, za předpokladu, že politiku sleduje a daného politika vůbec zná. A tento názor nezmění jen podle toho, že se vybraný politik umístil v daném měsíci někde na předním místě nebo někde jinde. Tedy, žebříček oblíbenosti přece neovlivňuje to, co si o politikovi myslím. Je to přesně opačně, pokud si o politikovi něco myslím, může to ovlivnit žebříček oblíbenosti za předpokladu, že jsem mezi respondenty průzkumu.

Tímto úvodem bych tedy vyloučil první a největší skupinu, pro kterou by mohly být žebříčky popularity určeny – širokou veřejnost. Druhou skupinou lidí by mohly být samotní politici. Nicméně přízeň může být vrtkavá, jeden měsíc jste nahoře a druhý můžete být dole. Ostatně o tom se mohl velmi dlouze mluvit Stanislav Gross. Dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších politiků. V následujícím grafu a tabulce jsou zachycena hodnocení nejen Stanislava Grosse, ale i dalších politiků. Nicméně u Stanislava Grosse je ta křivka nejzajímavější. Zdroj – STEM:

Popularita některých politiků leden 2004 - květen 2005

Pokles Stanislava Grosse je zcela jasný. Na druhou stranu, potřebujeme k tomuto zjištění žebříček popularity? Průzkumu se vždy zúčastní přibližně 1700 lidí. Jestli je to dostatečný počet, nechám na úvaze každého z čtenářů.

Tedy z toho se dá usoudit, že ani pro politiky tyto výzkumy nejsou určeny. Když už jsem vyčerpal širokou veřejnost i politiky, zbývá ještě někdo? Ano jsou to podle mého názoru následující 2 skupiny:

Média – jsou zajisté cílová skupina těchto žebříčků popularity. S čísly si mohou hrát, ukázat, kde se konkrétní politik umístil před rokem, jak velký pád/vzestup zaznamenal a hned je zpráva na světě. Na NOVĚ 19.3.2005 zmíněn žebříček ve 3. zprávě z 9 v Televizních novinách, na ČT v ten samý den 4. zpráva v Událostech ze 14 a na Primě 2. zpráva z 9 ve Zpravodajském deníku.

Samotné firmy – provádějící výzkumy. Získají tak reklamu v hlavním vysílacím čase a jak je vidět z minulého odstavce dokonce ve všech třech hlavních zpravodajích relacích dne. To se zajisté ještě zopakuje v několika menších zpravodajských blocích a o reklamu na nějaký čas je postaráno.

Závěr: Žebříčky populuarity o politicích nevypovídají téměř vůbec nic. Ti nejlepší politici minulého století jako Churchill, Regan nebo Thatcherová během většiny svého volebního období zajisté oblíbení nebyli, ale v hodnocení historie mají nesmazatelné místo. U nás se dlouhodobě na vrcholu žebříčku drží Pavel Dostál – vypovídá to něco o kvalitě práce, kterou odvádí na ministerstvu kultury? Dost těžko. Pavel Dostál je nemocen a nemůže se tak úřadu věnovat plnou svoji silou. Stejně tak byl dlouho v žebříčcích popularity Vladimír Dlouhý a kde je dnes jeho domovská strana ODA? Petra Buzková i přes svoji popularitu neobhájila křeslo místopředsedkyně ČSSD a ani nepostoupila do 2. kola této volby. Žádné politické straně dosud dobré výsledky v žebříčky popularity vyhrané volby nezajistily.