04.04.2005 Zemřel papež Jan Pavel II

Úmrtí papeže není smutnou zprávou

V sobotu 2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II – hlava katolické církve. Nebudu hodnotit působení Jana Pavla II, to udělá zcela jistě a mnohem lépe mnoho jiných a fundovanějších než jsem já. Vrátím se k tomu, jak je tato zpráva vnímána. Část komentátorů označilo úmrtí papeže za smutnou zprávu. Z hlediska křesťanů to ale smutná zpráva není. Ostatně i titulek na CNN byl v duchu, že se Papež vrací domů.

Je to smutná správa pro samotného Papeže? Podle mého názoru není. Nevíme, jaké měl papež v poslední době bolesti, ale úmrtí je pro papeže první krok k novému životu. Jak poznamenal jeden kaplan, nevím, jestli se máme modlit za papeže, ale myslím, že on už se v tuto chvílí modlí za nás. A kdo jiný než papež by zajisté souhlasil se slovy z bible:

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. (Genesis 3,19)

Je to smutná zpráva pro církev, popřípadě pro kardinály, kteří budou volit nového papeže? I zde je podle mého názoru odpověď záporná. Zmrtvýchvstání je klíčová myšlenka křesťanství a celé katolické církve. Tedy spíše než smutek mohou mít kardinálové obavu před volbou nového papeže, ale nepochybují, že se o tuto obavu rozdělí ve svých motlitbách s Bohem.

Je to smutná zpráva pro svět? Zde už není odpověď jednoznačná, protože záleží na každém jednotlivě, co pro něj papež znamenal. Pro jedny byl příliš konzervativní, pro druhé příliš liberální a pro další byl jedním z těch, kdo stál za pádem komunismu v Evropě. Pro nás z České republiky jistě není bez zajímavosti, že naši zemi navštívil za posledních 15 let celkem 3×, což je po Polsku nejvíce.

Díky Bohu za papeže Jana Pavla II.