09.05.2005 V Evropě proběhly vzpomínky na druhou světovou válku

60. výročí konce války

Titulek článku je lehce zavádějící. Druhá světová válka skončila až 2. září roku 1945 a nikoliv 7., 8. či 9. května. V květnu roku 1945 skončila válka pouze pro Evropu. V Tichomoří se ještě válčilo dál, i když i tam spěla válka k rychlému konci. Oproti minulým letům proběhly oslavy tak, že je prakticky nešlo přehlédnout. Na Letenské pláni se prý sešlo okolo 100 000 zájemců o vojenskou přehlídku.

Určitě je užitečné si připomenou, že do druhé světové války zasáhlo tisíce Čechů. Ať už to byli letci, tankisté, pěšáci nebo lidé z odboje. Stejně tak užitečné je si připomenou, jak hrdinové, kteří nasadili pro tuto zem svůj život a měli to štěstí, že válku přežili, skončili v komunistických táborech. Někteří z nich byli mučeni. Někteří odsouzeni k trestu smrti. Někteří odsouzeni k 5,10,15,20 letům nucených prací či vězení. A co hlavně – měli být vymazáni z paměti národa. Obzvláště ti, kteří bojovali na západní frontě. Žádné zmínky v učebnicích dějepisu, žádné zmínky v hodinách dějepisu, žádná pomoc od státu. Zapomeňte. Nejsou. Neexistují. Nikdy neexistovali.

Naštěstí zvrácený a totalitární režim byl poražen dříve, než stačili umřít všichni pamětníci, kteří v druhé světové válce bojovali. O důvod víc, proč by jsme přímé účastníky poslouchat a proč si vyslechnout jejich svědectví. O důvod víc vzdát poctu těm, kteří projevili svou odvahu, nasazení a přinesli osobní oběti.

VŠEM JIM PATŘÍ MINIMÁLNĚ NÁŠ DÍK.