08.02.2006 Kompletní ASCII tabulka znaků

Tabulka ASCII znaků

Každému z nás se občas stane, že nemůže na klávesnici najít nějaký znak. Zkuste například pomocí klávesnice rychle vyukat jeden z následujících znaků "Ů × | \ ". Jednou z možností jak určitý znak z počítače dostat je použití mapy znaků. Druhou možností je použití ASCII tabulky. V dnešním článku ukáži, jak vám tabulka ASCII znaků může pomoci, abyste byli schopni potřebný znak dostat na obrazovku.

V tabulce vlevo od každého znaku je uvedeno jeho číslo. Pro zobrazení znaku stačí podržet levý ALT + zadat na numerické klávesnici dané číslo. Velké "Ů" tedy například získáme následující kombinací levý: ALT + 0217. Tabulka ASCII znaků je k dispozici i ke stažení na konce stránky ve formátu PDF.0032     mezera
0033     !
0034     "
0035     #
0036     $
0037     %
0038     &
0039     ‚
0040     (
0041     )
0042     *
0043     +
0044     ,
0045     -
0046     .
0047     /
0048     0
0049     1
0050     2
0051     3
0052     4
0053     5
0054     6
0055     7
0056     8
0057     9
0058     :
0059     ;
0060     <
0061     =
0062     >
0063     ?
0064     @
0065     A
0066     B
0067     C
0068     D
0069     E
0070     F
0071     G
0072     H
0073     I
0074     J
0075     K
0076     L
0077     M
0078     N
0079     O
0080     P
0081     Q
0082     R
0083     S
0084     T
0085     U
0086     V
0087     W
0088     X
0089     Y
0090     Z
0091     [
0092     \
0093     ]
0094     ^
0095     _
0096     `
0097     a
0098     b
0099     c
0100     d
0101     e
0102     f
0103     g
0104     h
0105     i
0106     j
0107     k
0108     l
0109     m
0110     n
0111     o
0112     p
0113     q
0114     r
0115     s
0116     t
0117     u
0118     v
0119     w
0120     x
0121     y
0122     z
0123     {
0124     |
0125     }
0126     ~
0127     
0128     €
0129     
0130     ‚
0131     ƒ
0132     "
0133     …
0134     †
0135     ‡
0136     ˆ
0137     ‰
0138     Š
0139     ‹
0140     Œ
0141     
0142     Ž
0143     ?
0144     
0145     '
0146     '
0147     "
0148     "
0149     o
0150     -
0151     -
0152     ˜
0153     ™
0154     š
0155     ›
0156     œ
0157     
0158     ž
0159     Ÿ
0160     t. mezera
0161     Ą
0162     ˘
0163     Ł
0164     ¤
0165     Ľ
0166     Ś
0167     §
0168     ¨
0169     Š
0170     Ş
0171     "
0172     
0173     ­
0174     Ž
0175     Ż
0176     °
0177     ą
0178     ˛
0179     ł
0180     ´
0181     ľ
0182     
0183     ˇ
0184     ¸
0185     š
0186     ş
0187     "
0188     ź
0189     ˝
0190     ž
0191     ż
0192     Ŕ
0193     Á
0194     Â
0195     Ă
0196     Ä
0197     Ĺ
0198     Ć
0199     Ç
0200     Č
0201     É
0202     Ę
0203     Ë
0204     Ě
0205     Í
0206     Î
0207     Ď
0208     Đ
0209     Ń
0210     Ň
0211     Ó
0212     Ô
0213     Ő
0214     Ö
0215     ×
0216     Ř
0217     Ů
0218     Ú
0219     Ű
0220     Ü
0221     Ý
0222     Ţ
0223     ß
0224     ŕ
0225     á
0226     â
0227     ă
0228     ä
0229     ĺ
0230     ć
0231     ç
0232     č
0233     é
0234     ę
0235     ë
0236     ě
0237     í
0238     î
0239     ď
0240     đ
0241     ń
0242     ň
0243     ó
0244     ô
0245     ő
0246     ö
0247     ÷
0248     ř
0249     ů
0250     ú
0251     ű
0252     ü
0253     ý
0254     ţ
0255     ˙


Závěrem jenom dodávám, že ASCII znamená American Standard Code for Information Interchang.