22.06.2005 Ukázka, jak vypadá řetězový dopis

Příklad řetězového dopisu

Řetězové dopisy mi připadají stále stejné. Rozešli tento dopis (email) na X osob do dne D a hodiny H nebo se ti stane velké neštěstí N. Dokonce si pamatuji dobu, kdy jste je dostávali i posílali běžnou poštou, popřípadě se kopírovali přes průklepák na psacím stroji. S rozšiřováním používání emailu prošly řetězové emaily určitou renesancí. V poslední měsíci mi přišly doslova dva vzorové exempláře a tak jsem se rozhodl je zveřejnit.

První exemplář:

Mladík na fotce vpravo jel se svými přáteli na prázdniny na Sundarbans a poprosil své přátele, aby ho vyfotili. Když se blesklo od fotoaparátu, upadl mladík do bezvědomí a dva dny pote umřel, podle nálezu na infarkt.
Když poté jeho přátele fotku vyvolali, dostali strach - všichni mohli přísahat, že v ten moment byl tehdy na místě focení sám. Jeden námořnický důstojník poslal tuto fotku 13 lidem vědcům a krátce nato byl povýšen. Ředitel jedné společnosti tento mejl vymazal, aniž by ho poslal dál a jeho firma šla krátce poté do konkursu. Přepošli obrázek 13 lidem a čekej, co se stane:-)

Poznámka: K tomu dodávám, že jsem to rozhodně 13 lidem dál nepřeposlal a zatím se nic nestalo.

Druhý exemplář:

Kdo dostane tento dopis, nechť políbí toho, koho má rád. Podívej se na tento dopis, byl vyslán Tobě pro štěstí. Originál je uložen u ženy z Anglie a obletěl celý svět 9 krát. Nyní bylo štěstí vysláno Tobě. Obdržíš štěstí do několika dnů po obdržení tohoto dopisu, ale musíš ho poslat lidem, o kterých si myslíš, že štěstí potřebují a Ty jim ho přeješ. Neposílej žádné peníze, protože štěstí se nedá koupit. Odesílání tohoto dopisu nezdržuj, protože musí opustit Tvoje ruce do 96 hodin. Voják Ralf obdržel po odeslání 20-ti kopií 7 milionů dolarů. Paní Dosová poprosila sekretářku, aby jí udělala 20 kopií a za několik dnů vyhrála 20 tisíc dolarů. Jana Dolanová dostala tento dopis a ve 20-ti kopiích ho nechala udělat, ale zapomněla je poslat. Ztratila práci, ale když kopie opožděně odeslala, získala ještě lepší práci, než měla. Pavel Bura dopis vyhodil a za několik dnů zemřel. Přerušil řetězec a nevěřil v jeho moc. Proto prosím odešli tento dopis ve 20-ti kopiích a uvidíš, co se stane po 4 dnech. Tento řetězec pochází z Venezuely a byl vyslán Tobě. Byl psán
Linetem Doudem, misionářem z J. Ameriky. Kopii tohoto dopisu musí obdržet celý svět. Po několika dnech se dočkáš překvapení. Je to pravda! Když nevěříš pověrám, dávej pozor, co se stane po 4 dnech.

Poznámka: Řetěz je tak silný, jako jeho nejlabší článek a ten nejlabší jsem v případě řetězových dopisů JÁ.