20.05.2005 Objev ČT: Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na obrázky

Česká televize objevila Ameriku, či spíše Internet. Heuréka.

K zpravodajství České televize mám mnoho výhrad. Včerejší hlavní zpravodajská relace na programu ČT 1 zavdala příčinu k napsání jedné konkrétní a to k hlavní zprávě dne, alespoň tedy soudě podle Událostí. Je smutné, když Česká televize přijde na jeden z hlavních principů fungování Internetu až po tak dlouhé době. Jenom pro připomínku, v České republice je Internet k dispozici od roku 1993 a možnost odkazování na ostatní soubory (a tedy i obrázky) je v něm zabudována již od samého začátku.

Úvod reportáže začíná takto:
"Česká televize objevila na Internetu zahraniční server s odkazy na fotky českých dětí, který je podle všeho určený pedofilům. Jsou na něm snímky předškolních dětí, nahých nebo v plavkách. Policisté o serveru vědí a říkají, že zákon neporušuje. Shromažďuje totiž rodinné fotografie běžně dostupné na Internetu. Policie proto apeluje na rodiče, aby na webových stránkách podobné fotky svých dětí nezveřejňovali, jinak je může kdokoliv lehce zneužít." (tučná slova vyznačil autor článku)

Mé výhrady k této reportáži jsou následující:

01) Tato zpráva je marginálního významu (90 odkazů na fotografie) a dostala hlavní prostor neúměrný její důležitosti. To opravdu za celých 24 hodin nebyla jiná důležitější zpráva, která by měla zaujmout výsadní postavení?

02) Začátek reportáže je uveden slovy "Česká televize objevila….", i když je hned za chvíli zmíněno, že policie o serveru ví. Tedy pak těžko tuto skutečnost objevila Česká televize, pokud už o ní Policie ČR ví. Zpráva tak na začátku dostává naprosto neoprávněně nádech senzačnosti. A dále – takových stránek je možné „objevit“ po celém světě jistě velký počet, stačí k tomu pár hodin času a dobrou znalost jak hledat pomocí vyhledávačů.

03) Celá reportáž vyvolává dojem, že se jedná o nabídku dětí a nikoliv, že se jedná pouze o odkazy na fotky. Z reportáže není jasné, zda jde pouze o odkazy na fotky nebo zda na stránkách jsou fotky samotné. Umístění odkazů samozřejmě trestné není. Ale pokud by na stránkách byly zveřejněny fotografie, pak by to podle mého názoru bylo porušení autorských práv a zde už by se o trestný čin jednat mohlo.

04) Reportáž má problém s pojmy "server" a "stránky". V reportáži je uvedeno, že "…objevila server". Podle mého názoru objevila Internetovou prezentaci nebo Internetové stránky. Server je kus železa (řečeno slangově), internetová prezentace či webové stránky jsou složeny ze souborů, které jsou následně umístěny na serveru. Je zajímavé, že mluvčí Policie ČR se v reportáži už zmiňuje "… umisťování fotek na webové stránky".

05) Titulek u následné obrazové dokumentace je "PEDOFILNÍ SERVER: POLICIE JE BEZMOCNÁ". Tedy zatímco na začátku reportáže to jenom vypadalo cituji: "podle všeho určený pedofilům" (myšleno server) v titulku obrazové dokumentace se to bere již jako fakt. Dále podle titulku je policie bezmocná – to je opravdu překvapující zjištění vzhledem k tomu, že podle vyjádření mluvčí Policie ČR server (či spíše jeho provozovatel) neporušuje zákon. Úplně je pominuta otázka kompetencí. Pokud je server zahraniční, pak jeho obsah (tedy internetové stránky) musí být v souladu s legislativou daného státu včetně mezinárodních smluv, kde je umístěn. Otázka tedy neměla směřovat na Policii ČR, ale na policii daného státu!

06) Nerozumím apelu na rodiče ze strany policie. V apelu se totiž nehovoří, že mohou být zneužity děti, ale že mohou být zneužity fotografie! Stejně tak by ovšem mohly být zneužity fotografie například zvířat. Bude točit ČT také reportáže o serverech, které shromažďují odkazy na fotografie zvířat? Co kdyby mohly být tyto fotografie zneužity nějakými úchylnými lidmi?


Rozumnou větu od mluvčí Policie ČR je možno slyšet v průběhu reportáže: "Oni vlastně odkazují na fotografie, které jsou už jinde na webu zveřejněny. A to jsou fotografie, které tam dobrovolně dávají rodiče těch dětí."

Ovšem následně tato rozumná věta zanikne v dalším pokračování reportáže "A spolu s odborníky (kterými?) apeluje na rodiče, aby zneužitelné fotky svých dětí z Internetu odstranili. Mají si podle nich (tedy těch nejmenovaných odborníků) uvědomit, že může jít přesně o snímky, které pedofily vzrušují. "

Má se tedy každý uživatel Internetu nejdříve přesvědčit nebo zeptat, před umístěním nějaké fotografie na webové stránky, úchylného nebo nemocného člověka, zda ho to nevzrušuje, že by je tam případně nedával? Zajisté ne. Nebo jinak. Přestane vysílat Česká televize záběry zvířat nebo záběry z nehod, protože by to mohlo vzrušovat zoofily a sadisty?

Následuje konstatování všeobecného faktu od zaměstnance firmy Seznam, které podle mě danou problematiku nijak nevyjasňuje a pochybuji, že by měl Seznam něco společného s pornografií: "Internet je pochopitelně médium, kde je možný přístup odkudkoliv, kamkoliv."

A celá reportáž je zakončena konstatováním, že některé základní školy ve Velké Británii neuveřejňují fotografie svých žáků. To je ale rozdíl, pokud fotografii uveřejní rodič a nebo škola, jakožto instituce, která v podstatě pouze poskytuje žákovi službu a nemá k němu žádný jiný rodinný vztah.

Celá reportáž tak působí amatérských dojmem, pletením pojmů a snahou získat senzaci za každou cenu.