01.01.2005 Co se stane když pustíte politika na dovolenou

Ephraim Kishon: Liška v kurníku (1)

Pro ty kdo neznají Ephraima Kishona jen krátce na vysvětlenou. Kishon je Izraelský spisovatel divadelních her a satiry. Z knih, které u nás vyšly dříve bych za všechny zmínil jen Inkognito v Praze a Povídky o daních. Ve svém románu Liška v kurníku popisuje pokus o zavedení demokracii v jedné zapadlé Izraelské vesnici politikem, který sem přijede na zdravotní dovolenou i se svým sekretářem.

Před příjezdem Dulnikkera (to je ten politik) vesnice samozřejmě nepotřebovala starostu, byrokracii, zastupitelstvo, daně atd. To vše se s příjezdem změnilo. Vzhledem k velkému množství používaných cizích slov, začnou místní Dulnikkera oslovovat inženýre. Dulnikker si vyhlédl místního holiče (jménem Hassidov) jako adepta na starostu. Hassidov jako jediný dával dohromady seznam věcí co koupit, když jednou za měsíc přijelo auto z města. Tuto organizační činnost považoval Dulnikker za dostatečnou kvalifikaci.

strana 48 - 50
Ten večer se Dulnikker ochomýtal kolem domů, dokud neodešli z holičství poslední zákazníci. Salman Hassidov se zrovna chystal stáhnout rolety a jeho žena právě smetala na podlaze vlasy na hromádku, když v tom tam vpadl státník a posadil se na židli před zkreslující zrcadlo.
"Jak to vypadá s úrodou, pánové?" dotázal se.
"Co dělají pole?"
Hassidov značně uspíšil mydlení, ale zůstal němý.
"Neohrnujte nad tím noc, pánové! Lopotit se v hospodářství, lopotit se v holičství a navíc vyřizovat úřední záležitosti vsi," řekl státník, slepý k nepřátelskému okolí, "tím chci říct soudruzi, že si člověk často naloží větší břemeno, než unese."
"Jo," odpověděl holič opatrně, "a proto vás taky dneska neostříhám."
"Plným právem," dal najevo své porozumění Dulnikker.
"Jestli je tady někdo, kdo rozumí prostému lidu, pak jsem to já. Můžu vám nějak pomoct, pane Hassidove?"
Hassidov využil státníkovi nabídky: "Prosím vás, neškubejte tolik kůží kolem úst, budeme dřív hotoví."
"Jak si přejete," odpověděl Dulnikker a hned nato doplnil: "Předpokládám, že vaše pole jsou hodně daleko od vsi."
"A jak!" vložila se do toho holičova žena.
Dulnikker byl vtělený soucit. "Opravdu? V tom případě bych vám mohl možná pomoct, pánové. Co tím mám na mysli? Pronajali jsme si s mým ošetřovatelem na čtrnáct dní povoz, ale já ho už nepotřebuju. A tak mě napadlo, že bych ho mohl půjčit panu Hassidovi."
Hassidov přestal na chvíli holit.
"Cože?" zeptal se. "Proč?"
"Protože vám chci pomoct, soudruzi. To je úplně jednoduché."
"Proč akorát mě?"
"Poněvadž jste, pane Hassidov, starosta."
"Jakej starosta?"
"Úřadující starosta. Vedete obecní záležitosti. Jste starosta de facto!"
"Já nejsem žádnej de facto! A nic nevedu."
"Jen nebuďte tak skromní soudruzi. Pane Hassidove, copak nejste ten, co sepisuje objednávky pro Tnuvu? Copak to nejste vy, kdo říká lidem, kdy přijede náklaďák?"
"To máte pravdu," připustil zahanbeně Hassidov.
"Vždycky to nechaj na mně. Jenom takovej blázen jako já si nechá pověsit na krk tolik práce."
"To je přesně důvod, který mě pohnul, abych vám půjčil svůj vůz soudruzi. Kromě toho jsem ho už zaplatil, nebude vás to stát ani findu."
"Jak to myslíte, pane?" ohradil se holič. "To si představujete, že se posadím na káru? Kára je tady od toho, aby vozila krmení, ne lidi."
Najednou se objevila mocná posila.
"Copak by ti to ublížilo, Salmane, jezdit několik dní na káře, když ji pan inžinýr už stejně pro mě najal?" přehlušil Hassidova hlas jeho ženy. "Jseš starosta de facto - jak tomu říká pan inžinýr - nebo nejseš?"
"Nebuď pitomá!" odpověděl zlostně holič a jal se znovu mydlit Dulnikkera. "Co by řekli zdejší lidé? Ne, pane,"obrátil se k Kulnikkerovi, "neposlouchejte, co ta ženská žvaní. Nepřichází v úvahu."
Když holič poprvé vyjel na káře ke svému poli, vesničané nevěřili svým očím, protože zvlášť za zády lhostejného vozataje seděla zářící paní Hassidová, kynoucí vlídně lidem, kteří je s otevřenými ústy míjeli.